Main content

Alert message

Strip-1

קול קורא לפורום חוקרים צעירים – Work in Progress

שלטון החוק במצבי קיצון

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה מקים פורום בהשתתפות חוקרים צעירים ממגוון דיסציפלינות, שנושאי המחקר שלהם קשורים לשלטון החוק במצבי קיצון. מטרת הפורום היא לבסס קבוצת עבודה קטנה (כ 10 – 12 חוקרים) איכותית ובינתחומית, אשר תאפשר ותעודד דיון מפרה בין עמיתים, בעודם בתהליך העבודה המחקרית (Work in progress).

לפורום מוזמנים חוקרים צעירים ממרכז מינרבה והפקולטה למשפטים, יחד עם חוקרים בנושאי משפטים, סוציולוגיה, היסטוריה, כלכלה, מדעי המדינה, תכנון, תקשורת, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי הסביבה, פילוסופיה, מדיניות הציבור וניהול, בריאות הציבור, רפואה ועוד. מרבית המפגשים יתקיימו בשפה האנגלית. מפגשי הפורום ירוכזו ע"י עדו רוזנצוייג, מנהל מחקר (לוחמה, טרור וסייבר) במרכז מינרבה.

הפורום יתכנס במרכז מינרבה* אחת לשבועיים בימי רביעי מ- 10:00 – 12:00. כל פגישה תתמקד במחקר אחד או שניים של חברי הפורום הקבועים. המחקר יוצג למשתתפים הפורום בתחילת המפגש, ולאחר מכן יינתן משוב ויתקיים דיון בשולחן עגול. בנוסף תקיים קבוצת המחקר שתי סדנאות חוקרים צעירים בהשתתפות חוקרים מהארץ ומחו"ל.

בהצטרפותם חברי הפורום הקבועים מתחייבים להגיע לכל מפגשי הפורום (כ 10 - 12 מפגשים במהלך השנה), ולהציג את מחקרם באחד המפגשים.

חוקרים שיהיו מעוניינים בכך, מאמרם יפורסם באתר המרכז כמאמר לדיון.

 

חוקרים צעירים (תלמידי תואר שני מחקרי, תלמידי דוקטורט, פוסט-דוק וחברי סגל צעירים) המעוניינים להצטרף מוזמנים לשלוח קורות חיים והסבר קצר על נושא המחקר (עד 400 מילים) בדוא"ל לד"ר מיכל בן גל  (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) או לעו"ד עדו רוזנצוייג (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

לשאלות נוספות נא לפנות בדוא"ל לפי הכתובות למעלה, או בטלפון למיכל 050-2163543, או עדו 052-5516596.

* המרכז נמצא בחדר 1013 בקומת הכניסה של בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה. קישור למפה ראו כאן