Main content

Alert message

Strip-Amonia

 

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

מזמין את הציבור ליום עיון בנושא:

סיכונים באזורים צפופי אוכלוסיה -

מקרה מבחן – הסרת סכנת האמוניה ממפרץ חיפה

יום רביעי, 29.11.2017 בין השעות 09:00-14:00

מצפור עופר, מגדל אשכול

אוניברסיטת חיפה

 

בחודש ספטמבר 2017, לאחר מאבק ציבורי ובעקבות פסיקות של בתי המשפט,רוקנו ונסגרו מיכלי האמוניה אשר פעלו ללא רשיון במפרץ חיפה כ-30 שנה. סגירת המיכלים נתפסת כהצלחה של הציבור, אשר הביאה להסרתו של מתקן המסכן את חייהם של תושבי האזור.

התנהלות הגורמים השונים המעורבים בסגירת מכלי האמוניה במהלך השנים מעוררת סוגיות מרתקות בכל הנוגע למניעת מצבי קיצון, או לפחות בהקטנת הסיכון להתרחשותם, סוגיות שהינן רלוונטיות גם למתקנים אחרים העלולים לסכן את חיי או בריאות הציבור.

יום העיון יבחן את הזירה המשפטית והציבורית בה התקבלו ההחלטות: מי ה"שחקנים" שהיו ועודם מעורבים בתהליך, מה השפיע על שיקול דעתם, כיצד השפיע כל אחד על התהליך, וכן כיצד רצוי שהחלטות דומות יתקבלו בעתיד.

ביום העיון ישתתפו נציגים מהרשויות, בית המשפט, התעשיינים, התקשורת, החברה האזרחית והאקדמיה.

 

הציבור מוזמן

ההשתתפות ללא תשלום

 להרשמה

 

לתכנית יום העיון