Main content

Alert message

כבר כמעט 70 שנה - כולם מתחמקים מקבלת אחריות על הגנת העורף. הוראה חריגה לביטול לימודים ולהיעדרות מעבודה בגוש דן, שלא ניתנה כמעט 30 שנה, שיתקה אתמול את המרכז - והזכירה שפיקוד העורף פועל ללא חוק, ושאין אחראי על הגנת העורף. מירב ארלוזורוב, דה מרקר, 13.11.2019

ראו גם כתבות מ-2018

ניהולה של החזית האזרחית בידי פיקוד העורף: משמעויות והשלכות. מאיר אלרן, מבט על, גיליון 1066, INSS,   מבט על, גיליון 1066, 11 ביוני 2018

יוסדרו היחסים בין רח"ל לפיקוד העורף. שר הביטחון ליברמן אימץ את המלצות ועדת המומחים בראשות האלוף במיל' אבי מזרחי, להסדרת היחסים בין רשות הלאומית לחירום ופיקוד העורף. עדו בן פורת, ערוץ 7, 21.05.18