התוכן העיקרי

הודעת התראה

2018-2019 Fall semester events

All seminar talks are taking place on Wednesdays between 14:15-15:45, at the Center. Most talks are streamlined and available online in YouTube
The Center is located in the Terrace Building (Hamadrega), room 1013. For a map see here

31.10.2018: Seminar talk
Prof. Eli Salzberger: Introduction for the Rule of Law under Extreme Conditions

7.11.2018: Book event
The ABC of OPT - Hedi Viterbo, Michael Sfard and Orna Ben Naftali

21.11.2018: Seminar talk
Adv. Efrat Bergman-Sapir - The Public Committee against Torture in IsraelWith Authority and Permission: Torture in ISA (Israel Security Agency) Interrogations (Hebrew)

עו"ד אפרת ברגמן-ספיר-מנהלת המחלקה המשפטית בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל: ברשות ובסמכות: עינויים בחקירות שב"כ

5.12.2018: Seminar talk
Dr. Itamar Mann: Hangman's Perspective: Three Genres of Critique following Eichmann

19.12.2018
TBD

2.1.2019: Seminar talk
Prof. Gad Barzilai: TBD

16.1.2019: Book event and Seminar talk
The Changing Practices of International Law. With editor Thomas Gammeltoft-Hansen

For past events see here

For a list of past seminar talks and links see here

 

Planned Spring semester events (subject to changes) 

27.2.2019
Prof. Antoni Abat i Ninet

13.3.2019
Dr. Elena Cirkovic

27.3.2019
TBD

10.4.2019
TBD

1.5.2019
Dr. Fergal Davis: Juries and Terrorism Trials – are they right, are they wrong, are they unavoidable, are they always unworkable?

15.5.2019
TBD

29.5.2019
TBD

5.6.2019
Prof. Robert Howse

2018-2019 Calendar