התוכן העיקרי

הודעת התראה

Deborah photoדבורה שמואלי היא חברת סגל בחוג לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה באוניברסיטת חיפה וחוקרת-ראשית במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה. לאחר שהשלימה כהונה של ארבע שנים כראש החוג, היא כרגע יושבת הראש לעניינים אקדמיים לתכנית ללימודי מוסמכים בתכנית לניהול אסונות ומצבי חירום. התכנית מכסה שישה מימדים לניהול אסונות: תכנון, מניעה, מיתון, תגובה, תמיכה ושיקום. היא מתכננת המתמחה בנושאי מדיניות סביבתית הנוגעים לשימוש והקצאה של קרקעות, מים, פסולת מוצקה ותחבורה. תחומי התמקדות מיוחדים כוללים את המגזר הציבורי, יישוב סכסוכים סביבתיים ובניית-יכולת (capacity building) מוסדית וקהילתית. שימשה כיועצת לתכניות אב בישראל, סייעה וגישרה בתהליכי שיתוף עם בעלי-עניין, ביצעה הערכות סכסוכים וסדנאות בנושאי בניית-קונצנזוסconsensus buildingוניהול סכסוכים במגזר הפרטי-סביבתי. במהלך שמונה השנים האחרונות עבדה באינטנסיביות בנושאי קרקעות עם קהילות הבדואים בנגב והיא אחת מחמישה חברי וועדת-חקירה (שמונתה בידי משרד הפנים) לגבולות התכנון המרחבי והמוניציפאלי עבור הקהילות הבדואיות במחוז באר שבע. נבחרה על ידי משרד הפנים כחוקרת ראשית בעבודת "חקר השוואתי של מערכות ותהליכי תכנון במדינת מתפתחות- לקחים לישראל".

קיבלה את תואר לימודי המוסמכים (undergraduate and master's) בשנת 1980 מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (Massachusetts Institute of Technology- MIT) ואת תואר הדוקטורט בטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל (1992).

רשימת פרסומים (אנגלית)