Main content

Alert message

Strip-1

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון שמח להזמינכם להרצאה ודיון עם

הדס פישר

בנושא:

חוק ושלטון קולוניאלי במלחמה: חקיקת חירום בפלשתינה-א"י, 1945-1939

Colonial Rule and Colonial Law in a Time of War: Palestine Emergency Legislation, 1939-1945

ההרצאה תתקיים במרכז ביום רביעי 19.04.2017 בין השעות 14:15-15:45

חדר 1013 בבנין המדרגה*, אוניברסיטת חיפה

ההשתתפות פתוחה לכל

אבסטרקט:

בין השנים 1939-1945 התפתחה בפלשתינה-א"י חקיקת מלחמה ענפה, שמטרתה הייתה לארגן ולהסדיר את התנהלות הממשל המנדטורי והזירה האזרחית לנוכח המלחמה העולמית ובהתאם לצרכי האימפריה הלוחמת. בליבה של חקיקת המלחמה עמדה מערכת של חוקי חירום, שעברה התאמות ושינויים רבים לאורך המלחמה, ועוררה שאלות משפטיות יסודיות באשר ליחסים בין עקרון שלטון החוק ונגזרותיו לבין מצב החירום המלחמתי. שאלות אלו התבררו בין היתר בבית המשפט העליון המנדטורי, בסדרה של פסקי דין המשקפים את גבולות העצמאות השיפוטית ואת מידת נכונותם של בתי המשפט לקרוא תיגר על צעדים שרירותיים של הרשות המבצעת, זאת בהקשר קולוניאלי שבו זכויות אזרחיות והפרדת רשויות רחוקות מלהיות מובטחות.  

ההרצאה תכלול סקירה קצרה על חקיקת החירום ולאחריה קריאה מודרכת ודיון על כמה פסקי דין מבית המשפט העליון המנדטורי. החומרים לדיון זמינים כאן

  

הדס פישר היא תלמידת מחקר בבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בפלשתינה-א"י במלחמת העולם השנייה, ובוחנת כיצד המלחמה ואופני ההתמודדות של המדינה הקולוניאלית עימה עיצבו את סדרי חייהם של יחידים וקבוצות בזירה האזרחית. הדס היא עמיתת קרן פוזןן לשנים 2016-2018, ובשנת 2015-2016 שהתה באוניברסיטת ייל כעמיתת קרן פוקס. עבודתה המחקרית התפרסמה בכתבי העת ציון ועיונים בתקומת ישראל.

 

 

* המרכז נמצא בקומה הראשונה של בנין המדרגה (בסוף מסדרון האולמות ימינה).

חוקרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים לשלטון החוק במצבי קיצון ומעוניינים להציג את עבודתם במסגרת המרכז מוזמנים לפנות למיכל - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

StripA-1