Main content

Alert message

IDI logo

Haifa Univ New color logo 3 languages 1

Minerva logo 1

 

"מדינה נורמאלית שאינה נורמאלית": העשור השמיני למצב החירום בישראל

26.06.2019 המכון הישראלי לדמוקרטיה

פינסקר 4, ירושלים

 קישור לסיכום הדיון באתר המכון

16:00-17:30: האם הגיעה העת לביטול מצב החירום בישראל?

מנחה: פרופ' עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פותחי הדיון:

רב-ניצב (בדימוס) רוני אלשיך, מפכ"ל משטרת ישראל לשעבר

דר' יוסי ביילין, שר המשפטים לשעבר

עו"ד דן יקיר, יועמ"ש האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד גאל אזריאל, ייעוץ וחקיקה (המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי), משרד המשפטים

דיון פתוח

17:30-17:45 – הפסקה

17:45-19:30: מעצרים מינהליים וצווי הגבלה: בין חירום לשגרה

מנחה: עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פותחי הדיון:

פרופ' יובל שני, המכון הישראלי לדמוקרטיה, חבר ועדת זכויות האדם של האו"ם

דר' משה בכר, האוניברסיטה העברית, לשעבר מבקר השב"כ

עו"ד לאה צמל, מייצגת עצורים מינהליים

עו"ד יצחק בם, עורך דין המתמחה במשפט פלילי ומינהלי

עו"ד גאולה כהן, ראשת הפורום הביטחוני של פרקליטות המדינה

דיון פתוח

 

***

לתכנית הכנס האקדמי ביום 30.6.2019 באוניברסיטת חיפה לחצו כאן

בחזרה לרקע לכנס לחצו כאן

הכנס פתוח לכולם, אבל נודה להרשמה כאן עד ליום 24.6, כדי שנוכל להתארגן כראוי