Main content

Alert message

Panel on COVID and vaccines in prisons

 הדיון הוקלט  וזמין לצפיה ביוטיוב כאן: https://youtu.be/EM_19Zc34tY
וכן בפייסבוק

פאנל דוברות ודוברים:

נאג׳י עבאס - רכז פניות, מחלקת כלואים, רופאים לזכויות אדם
עבּיר בָּכֶּר - עו"ד, מומחית בזכויות אדם בכלל ואסירים בפרט
מאיה פלד-רז- עו״ד, ראש המגמה לבריאות הקהילה, בית הספר לבריאות הציבור; יו"ר ועדת האתיקה במחקר, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוני׳ חיפה

דברי סיכום/תגובה
איתמר מן, חוקר ראשי במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, הפקולטה למשפטים, אוני׳ חיפה

מנחה ודברי פתיחה
עמרי גרינברג
, פוסטדוקטורנט במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוני׳ חיפה; ומכון טרומן, האוני׳ העברית

 

תקציר על הארוע

בישראל/פלסטין כמו גם בשאר העולם, סוגיות של שלום עצירים/ות והמצב בבתי הסוהר בזמן מגפת הקורונה מהוות אתגר מורכב - מבחינה לוגיסטית, משפטית וביטחונית - ומעלות שאלות של זכויות אדם ותנאי מעצר ומאסר. כיצד ניתן למנוע הדבקה המונית, הן של כלואים/ות והן של צוותים במתקני כליאה, מבלי לפגוע בזכויות האדם של עצירים/ות ואסירים/ות? כך למשל, עם פרוץ מגיפת הקורונה במרץ 2020, ביקורי משפחות נאסרו לחלוטין בישראל/פלסטין וניתן היה לקיים אך ורק שיחות טלפוניות עם עורכי/ות-דין (לפי הודעת דובר שירות בתי הסוהר, ב-17.3.2020). למרות האתגרים השונים, נראה כי ישראל הצליחה להימנע ממצבים של הדבקה המונית ותמותה גבוהה בבתי סוהר, כפי שמתרחש למרבה הצער בארה״ב, וכן, למשל, בברזיל (ראו כאן וכאן). הדבקה ותמותה הם בעיות אקוטיות, אך יש להתייחס גם לסוגיות של פחד בקרב האסירים/ות, והחרפה של בעיות מבניות קודמות בשל האמצעים הננקטים על מנת להתמודד עם המגיפה.

אתגרים אלו ואחרים מונחים לרגלי כוחות הביטחון בישראל, כולל שירות בתי הסוהר המתמודד עם היומיום ברוב מתקני הכליאה. לקראת סוף 2020, כשהגיעו החיסונים לישראל, עלתה לדיון ציבורי השאלה האם יש לחסן אסירים/ות, ובפרט את מי מביניהם/ן – האם לאסירים/ות בטחוניים/ות אותן זכויות כמו לאסירים/ות אחרים/ות? בעוד לפי פרסומים בתקשורת (ראו ידיעה באתר ״הארץ״), משרד הבריאות ביקש לחסן אסירים/ות משום שלהם/ן ״חשיפה גבוהה״ לנגיף, התגלתה גם התנגדות נחרצת לכך בתוך הממשלה.   

במקביל, תקופת המגיפה התגלתה כמורכבת גם עבור שחקנים מחוץ למנגנוני המדינה העוסקים בביקורת, פיקוח והגנה על זכויות עצירים/ות ואסירים/ות: הגבלת אפשרויות הביקורים צימצמה גישה של ארגוני זכויות אדם, ארגונים הומניטריים, ושל עיתונאים/ות לתעד ולבחון את המתרחש ו/או לאסוף עדויות של האסירים/ות והעצירים/ות עצמם/ן. כך, נושא זכויות האסירים/ות והעצורים/ות נדחק לחלוטין מסדר היום הציבורי, גם משום שההצלחה היחסית במניעת התפרצויות, מעידה כביכול על כך שאין בעיות.  

למרות זאת, ארגוני זכויות אדם מחו מתחילת המגיפה על סוגיות שונות, וכעת, דווקא כאשר נראה כי ישנו אופק ליציאה ממשבר הקורונה עם בוא החיסונים, עלה הנושא לכותרות. זאת, בגלל אי ההסכמה בין משרדי הממשלה סביב נושא חיסונים לאסירים/ות וההתייחסות השונה כביכול לאסירים כאלה ואחרים כזכאים או לא להגנות רפואיות שונות מהנגיף. בין דאגות מתמשכות לבין אתגרים חדשים, עולה תמונה כי מחד ההתמודדות עם מצב החירום נחלה הצלחה, ומאידך שיש לבחון ולדון בהיבטים נוספים ומאתגרים של התמודדות זו.

 

הפאנל, שיתקיים במרחב הוירטואלי, יקיים שיח ציבורי על נושא זכויות אסירים/ות ועצירים/ות בזמן מגיפת הקורונה עם מומחים/ות מתחומים שונים אשר המשותף להם/ן הוא עיסוק עקבי בסוגיות תנאי מאסר ומעצר. הפאנל ידון בסוגיות עמן יש להתמודד – הן מבחינת טיפול מידי בכל הקשור לקורונה והחיסון, והן במסגרת הסקת מסקנות לקראת משברים דומים עתידיים.

הארוע ישודר חי גם בפייסבוק  וכן יוקלט ויהיה זמין מאוחר יותר ביוטיוב

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

StripA 1