התוכן העיקרי

הודעת התראה

Rivka Brot-1רבקה ברוט היתה עמיתת בתר-דוקטורט במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בפקולטה למשפטים והחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה בין השנים 2015-2017. מחקרה עוסק בסוגיות של חוק וסדר במרחב החריג: משפט במחנות עקורים יהודיים באזור הכיבוש האמריקני בגרמניה (1949-1945). עבודת הדוקטור של רבקה, שנכתבה במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, עוסקת ב"קהילה ומדינה: משפטים נגד יהודים משתפי פעולה עם הנאצים". המחקר בוחן את הקשר שבין המשפט לבין הקהילה שבתוכה הוא פועל, כשבמרכזו ההתמודדות המשפטית עם התופעה של שיתוף פעולה של יהודים עם הנאצים, במחנות העקורים באזור הכיבוש האמריקני בגרמניה (1945-1949) ובמדינת ישראל (1950-1975). העבודה נכתבה בהנחייתם של פרופסור ליאורה בילסקי, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ופרופ' דיויד מאיירס, לשעבר ראש החוג להיסטוריה, אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס. לרבקה תואר ראשון במשפטים ותואר שני (בהצטיינות), שניהם מאוניברסיטת תל אביב.

במהלך לימודיה לתואר שני ושלישי קבלה רבקה מילגה מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ומלגות נוספות, וכן פרסים שונים, ביניהם פרס ע"ש ראול וולנברג לזכויות אדם, אוניברסיטת תל אביב, ובשנת 2014 זכתה במילגה מטעם פרס דן דוד. רבקה היתה עמיתת-מחקר במרכז ללימודי שואה מתקדמים, במוזיאון השואה בוושינטון (2011), וכן עמיתה בקרן פוזן (2013-2014).

במהלך לימודיה פרסמה רבקה מאמרים שונים העוסקים בתחום מחקרה. בשנ"ל תשע"ו תלמד רבקה במסגרת החוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, סמינר "מנירנברג לירושלים: השואה במשפט".