Main content

Alert message

זו התכנית לפינוי יישובים בחירום. בתגובה לבקשתם של תושבים רבים בדרום להתפנות מבתיהם במהלך מבצע "צוק איתן", הציגה המדינה תכנית לפינוי ממומן של תושבי היישובים בקו העימות לקיבוצים ולמתקנים שבבעלות משרד הביטחון. אודי סגל  חדשות 2  6.1.2015.

"צוק איתן" רושש העמותות: רשות החירום הלאומית ממליצה להן לגייס תרומות. עמותות שהתגייסו לסיוע לעורף במהלך הלחימה גילו כי מדובר בהתגייסות יקרה. מול הכיסים המתרוקנים, עומדת המלצתה של רשות החירום הלאומית, המתפעלת את העמותות בזמן מלחמה, שלא לסייע. הטענה: בזמן מלחמה קל יותר לגייס תרומות. טלי חרותי-סובר, דהמרקר 20.08.2014

נעדרתם מהעבודה במהלך תקופת מבצע צוק איתן? בדקו אם אתם זכאים לשכר. ב-23 ביולי 2014 נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני. על מי חל ההסכם, איזה שכר ישולם ומה לגבי עובדים שנקראו לשירות מילואים? עו"ד הלית כהן-רזניצקי מגזין תקדין 14.08.2014 

בעקבות מבצע "צוק איתן": לשכת עורכי הדין משיבה לשאלות בעניין חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

תושבי עוטף עזה עזבו בגלל המנהרות - והמדינה לא הפעילה את תוכנית הפינויטלי חרותי סופר  TheMarker 3.8.2014 

בעתירה שהוגשה לאחרונה בנוגע ל(אי) מיגון ראוי של האוכלוסייה הבדואית בדרום הארץ סרב בג"ץ לחייב את המדינה להציב מיגוניות באופן מיידי, אך דרש תשובה עקרונית לגבי דרך קבלת ההחלטות בתוך 30 יום. החלטת בג"ץ מיום 20.7.2014 זמינה כאן. ראו פרטים גם באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל.

נזקים כלכליים, פיטורים, טיסות שבוטלו - התביעות שאחרי המלחמה. בזמן הלחימה בתי המשפט אינם סובלים בדרך כלל מעומס מיוחד, אך ברגע שהמבצע יגיע לסיומו צפויה לנחות על שולחנם של השופטים מתקפה של תביעות פיצויים. ענת רואה, כלכליסט 21.07.14

 המדינה מתעקשת: צוק איתן אינו מלחמה - כתבה של אביאל מגנזי ב- YNET, 12.8.2014

עו"ד חנוך ארליך על תגובת המדינה לעתירה להכיר בצוק איתן כמלחמה ברדיו קול השלום, 13.8.14

כתבה של חן מענית בגלובס, 28.8.2014 - האוצר: "הכרזת צוק איתן כמלחמה לא תשפיע על הפיצוי"

מה פתאום מלחמה? זה יקר מדי. טור של יעל ברדה במגזין "המקום", 23 ביולי, 2014

מתי מבצע הופך למלחמה? כתבה של מיכל מרגלית, YNET  20.07.14

בתכנית "דין ודברים" ברשת ב', יום ראשון, 13.7.2014 ד"ר משה נגבי, פרשן משפטי של קול ישראל, על העדר חוק המגן על זכויות האזרחים בעורף.