Main content

Alert message

Minerva logo-1 Couple-10Univ-logo Arabic

 

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

והתכנית לתואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ולימודי אש אוניברסיטת חיפה
מזמינים את הציבור ליום עיון בנושא:

גל השריפות בישראל - נובמבר 2016
יום רביעי, 14.12.2016, 18:30-14:00
אולם מעונות הסטודנטים, אוניברסיטת חיפה (ראו מפה) 

 

14:00 – 14:15          התכנסות

14:15 – 14:45          מבוא: הרציונל ליום העיון

פרופ' גד ברזילי: דברי פתיחה

פרופ' אמנון רייכמן: הרציונל ליום העיון - היבטי משפט וחברה

פרופ' לאה ויטנברג: סקירת התנאים האקלימיים שקדמו לשריפות

 

14:45 – 15:45          פאנל I: לפני הארועים – ההיערכות לשריפה

                                יו"ר: פרופ' אמנון רייכמן

משתתפים:

טפסר יוסף בן יוסף, מפקד תחנה אזורית טבריה, הרשות הארצית לכבאות והצלה מחוז צפון

פרופ' יוסף אדרעי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

עו"ד איתן לדרר, פרקליט מחוז חיפה (אזרחי)

עמרי שפר, החברה להגנת הטבע

 

15:45 – 16:00         הפסקת קפה

 

16:00 – 17:15          פאנל II: התמודדות עם האש

                                יו"ר: פרופ' דבורה שמואלי

משתתפים:

צפריר פרקיס, תושב שביתו נפגע

יגאל דובינסקי, מתנדב, מרכז מידע לעולים חדשים

ירון כרמי, עורך אתר חי-פה – חדשות חיפה באינטרנט

ד"ר נוהאד עלי, החוג לסוציולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי ואוניברסיטת חיפה

דודי מיבלום, מפקד יחידת חילוץ ואיתור נעדרים (עמותה)

טפסר צבי מויאל, מפקד תחנה אזורית אשדוד, הרשות הארצית לכבאות והצלה 

 

17:15 – 18:30          פאנל III: שיקום אחרי השריפות

                                יו"ר: פרופ' עלי זלצברגר

משתתפים:

עו"ד אביעד ויסולי, תושב שביתו נפגע

אריאל ויינר, תושב שביתו נפגע

טפסר רן שלף, ראש מחלקת חקירות, הרשות הארצית לכבאות והצלה

עו"ד דוד רוטנברג ומר אמיר דהן, רשות המיסים

 

 ייתכנו שינויים קלים בתכנית