Main content

Alert message

       3 logos Minerva Emergency Haifa

 

הגנת הצידוק עקב אי ציות לפקודה בלתי חוקית:

הדין המצוי והראוי במשפט הישראלי

 יום רביעי, 1.12.2021 בין השעות 14:15-15:45

ארוע היברידי: חדר הסמינרים של הפקולטה למשפטים*

ההרצאה הוקלטה והיא זמינה לצפייה ביוטיוב בקישור כאן 

המפגש גם שודר חי בפייסבוק

 

* בנין המדרגה, קומה שלישית, ראו מפה

תיאור בתמצית של הספר:

הדין העוסק בהיקף חובת הציות להוראות של כפוף בהיררכיה השלטונית נועד לספק מענה משפטי לשאלות הבאות: מתי על הכפוף לציית להוראת הממונה עליו? מתי עליו לסרב לה? מתי ייענש, ומנגד מתי יזכה לסייג בפלילים, בגין עבירה שביצע תחת ציות להוראת ממונה? כמו גם, מתי יורשע, ומתי יזוכה, בגין "אי-ציות", מקום בו סירב למלא הוראה כאמור? במשפט הישראלי, היקף חובת ציות זו (משמע, המענה לשאלות לעיל) נקבע על סמך אבן הבוחן של "אי-חוקיות בעליל"; כאשר, הן במישור הציבורי־ערכי והן במישור המשפטי, קיים בישראל, מזה עשרות שנים, דיון ער בסוגיה, תוך שישנה בשיח הציבורי הנחה רווחת לפיה המבחן לזיהוי פקודה בלתי חוקית בעליל הוא פשוט וברור, והוא מבחן "הדגל השחור". דא עקא, שכפי שמראה הספר, על אף הדיון הער וארוך-השנים, בישראל, לאמיתו של דבר, אין הלכה ברורה המאפשרת לכפוף לזהות לאלתר את אותה "עלילוּת" (היסוד "בעליל") שצריכה לשנות את התנהגותו מציות לסירוב. הספר, מלבד להפנות שימת-לב לאי-וודאות זו, פועל במספר דרכים בשאיפה לצמצמה. ראשית – הספר חושף שבמשפט הישראלי קיימות ארבע גישות שונות-נוגדות לזיהוי "עלילוּת" אי-חוקיות הפקודה; הוא בוחן באופן ביקורתי את כל אחת מהגישות, ומציע גישה חדשה חמישית ("הגישה המשלבת"), על סמך היתרונות והחסרונות של הגישות הקיימות, כמו גם על סמך שיקולים נוספים הנוטים להשפיע על ההכרעות בנושא. שנית – בניגוד למצב כיום, שבו כמעט כלל העיסוק בהגנת הצידוק עקב ציות לפקודה נסוב סביב שאלת "העלילות", בספר זה נעשה ניסיון לדון באופן סדור, מובנה וביקורתי בכלל רכיבי הגנה זו. כפועל יוצא מכך, בספר נבחנות סוגיות רבות נוספות, מלבד מבחן ה-"עלילוּת", היכולות להכריע במקרים רבים האם הציות הוא ראוי או שמע הסירוב. שלישית – הספר חושף ומנגיש עשרות רבות של מקורות משפטיים בנושא. מרבית פסקי-הדין הישראלים שעסקו בסוגיה היו פסקי-דין צבאיים שלא היו נגישים לציבור הרחב, וחלקם אף כלל לא פורסמו עד כה. בשל כך, השיח המשפטי והציבורי בתחום נסב סביב מספר מצומצם של פסקי-דין ולא נעזר בידע המשפטי והפרקטי הרב שנצבר בעשרות פסק-דין נוספים. על כן נעשה בספר ניסיון לקבץ ככל שניתן את המקורות המשפטיים הישראלים בנושא, כדי להגביר את נגישותם לעוסקים בתחום. שלושים ואחת פסקי-דין חשובים בנושא שלא פורסמו עד-כה אף מצורפים לספר כנספחים. עוד במטרה להגביר את הנגישות לחומרים, ננקטה בספר גישה של ציטוט נרחב של המקורות עליהם הוא נסמך.

בשולי הדברים יצוין שמלכתחילה נועד ספר זה להיכתב כתלקיט (Digest), וככזה נבחן בו פחות הבסיס התאורטי להגנת הצידוק ומרכז עיסוקו הוא בבחינה ביקורתית של הדין הקיים על סמך הנחות היסוד של הדוקטרינה המקובלת. ניתוח תיאורטי מעמיק של הגנת הצידוק עקב ציות לפקודה נעשה על-ידי כותב הספר במספר עבודות אחרות, ובראשן:

Ziv Bohrer, The Superior Orders Defense in Domestic and International Law: A Doctrinal and Theoretical Revision (Tel-Aviv University, Ph.D. Thesis in Law, 2012).

 

ראו כאן לפרטים על הספר וקישור לעותק דיגיטאלי באתר הוצאת הספרים "מערכות". בפרט - שימו לב לנספחי הספר - ובהם 31 פסקי דין רלוונטיים שלא פורסמו קודם לכן

ד"ר זיו בורר הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בבר-אילן. תחום העיסוק המרכזי שלו הוא משפט בינלאומי פומבי, בדגש על מחקר, הן עכשווי והן היסטורי, של דיני הלחימה (משפט בינלאומי הומניטרי), ושל המשפט הפלילי הבינלאומי. זיו הוא בוגר תואר ראשון במשפטים ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה (2002).