Main content

Alert message

ראו עוד באנגלית: Publications, Position papers, Blogs and Podcasts
בחזרה לעמוד הקורונה

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2021 - התקבל ב-4 ביולי 2021

נייר עמדה: חיסונים, התניות, ונשיאה בעלויות. דוד אנוך, נטע ברק-קורן, מיכל שור-עופרי, דוד הד ועופר מלכאי, הפקולטה למשפטים באונ' העברית. בלוג המרצים למשפטים באוניברסיטה העברית. 16.2.2021

יחסי חברה-צבא בישראל בצל הקורונה: תובנות מהגל הראשון. פרסום מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 21 בספטמבר 2020

פסק דין בבג"ץ 5682/20, הלית קוביצקי ואח' נ' שר הפנים ואח' -דחיית עתירה נגד היבטים שונים במדיניות הממשלה בהתמודדות עם נגיף הקורונה. 9 בספטמבר 2020

קול קורא: משפט וקורונה. כתב העת ״משפט וממשל״ של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה בשיתוף מרכז מינרבה מזמינים כותבות וכותבים לשלוח מאמרים לפרסום בגיליון נושאי מיוחד המוקדש לסוגיות "משפט וקורונה". מועד הגשה: 15 ביולי, 2020

משבר הקורונה וחוסן דמוקרטי בישראל: מתאר להפקת לקחים. נדיב מרדכי, פנינה שרביט ברוך, פרסום מיוחד, INSS המכון למחקרי ביטחון לאומי, 5 ביולי 2020

תפקוד הרשות השופטת במגפת הקורונה: לקחים לעתיד. גיא לוריא, פרלמנט, גליון 86, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 17 ביוני 2020

קורונה ומחויבות חוקתית. בל יוסף, פרלמנט, גליון 86, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 17 ביוני 2020

תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מינהליים)(הוראת שעה), התש"ף–2020 - הערות מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון וכן מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי קיצון שהוגשו למשרד המשפטים ביום 17.6.2020 ראו כאן.  

תזכיר הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (ראו גם באתר החקיקה הממשלתי כאן )
הערות מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון וכן מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי קיצון - לתזכיר שהוגשו ביום 4.6.2020 ראו כאן

ניר עמדה של לשכת עורכי הדין בישראל: ההשלכות המשפטיות (החוזיות) של מגיפת ה- COVID-19

סמכויות חירום ובקרה פרלמנטרית במשבר הקורונה: סקירה משווה.עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 07 במאי 2020

גבולות לשילובו של צה"ל במשברים אזרחיים. מאיר אלרן, עמיחי כהן, כרמית פדן ועידית שפרן גיטלמן, פרסום מיוחד של INSS בשיתוף עם המכון הישראלי לדמוקרטיה. 5 במאי, 2020

מגבלות על חופש הביטוי במרחב הדיגיטלי במשבר הקורונה. מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים,  4 במאי, 2020

השימוש בצבא במשבר הקורונה. אדם שנער, IDC Law Blog 20 באפריל 2020

מצבי חירום – היבטים חוקיים והשלכותיהם על ההתמודדות עם הקורונה. אחז בן ארי ומאיר אלרן, INSS מבט על, גיליון 1292, 1 באפריל 2020

משבר הקורונה – כשמגפה פוגשת משבר פוליטי. פנינה שרביט ברוך ואורי בארי, INSS מבט על, גיליון 1291, 1 באפריל 2020

משבר הקורונה- שמירה על עקרונות חוקתיים. מאמר ב IDI מאת: פרופ' יובל שני, עו"ד עודד רון ונדיב מרדכי, 15 במרץ, 2020

מאגר צווים, תקנות וחוקי קורונה באתר "נבו"