התוכן העיקרי

הודעת התראה

מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון יוזם מחקר חדשני בין-תחומי הבוחן את החוק במצבי קיצון, כמו גם את יישום-החוק-בפועל . המרכז מטפח מחקר תאורטי ואמפירי רב-צדדי בחקר שלטון החוק כמרחב חברתי (social sphere) במהלך אירועי לחימה ומעשי איבה, אסונות טבע ומשברים חברתיים-כלכליים חמורים.

האתגרים העומדים בפני שלטון החוק במצבי קיצון משתנים במשטרים פוליטיים וחוקתיים שונים. המחקר במרכז מתמקד במשטרים דמוקרטיים, תוך שהוא בוחן מימדים מוסדיים, תרבותיים, חברתיים-כלכליים וכן מימדים הנוגעים למדיניות בנושא החוק ומצבי קיצון. משימתו של המרכז כוללת תמיכה ועידוד חוקרים צעירים וסטודנטים לפתח בסיס נתונים ולטפח דיאלוג אינטראקטיבי לשיח מחקרי, בסמינרים, כנסים וסדנאות סביב נושאים אלו.

המרכז רואה חשיבות רבה להידוד (אינטראקציה) בין-תחומי ודיאלוג בין תחומי מחקר שונים כגון משפטים, סוציולוגיה, היסטוריה, כלכלה, מדעי המדינה, תכנון, תקשורת, פסיכולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי הסביבה, פילוסופיה, מדיניות הציבור וניהול, בריאות הציבור ורפואה. המרכז משמש מקום מפגש ללימוד ומחקר שיטתי חוצה-תרבויות, תוך שימוש במתודולוגיות מגוונות: איכותיות, כמותיות ומעורבות.

משימת המרכז כוללת גם דיאלוג עם קהילות רחבות יותר של מומחים, מקבלי החלטות וקובעי מדיניות, באמצעות סדנאות, סמינרים, כנסים וסדרת פרסומים בהתבסס על המחקר והממצאים של המרכז.