Main content

Alert message

ראו עוד באנגלית: Workshops, Lectures & Webinars 
לדף  על קורונה ושלטון החוק

 איך גורמים למדינה שלמה לעטות מסכות פנים? סמינר עם פרופ' דורון טייכמן ופרופ' איל זמיר בקבוצת מחקר במדיניות, רגולציה וממשליות, המחלקה למדע המדינה וביה"ס למדיניות ציבורית וממשל ע"ש פדרמן. 1.12.2020

זכויות אדם בעת מגפה בבית המשפט העליון: שיחה עם כב׳ השופט חנן מלצר. מראיין: פרופ' ברק מדינה. מרכז מינרבה לזכויות האדם באוניברסיטה העברית בירושלים, 23.11.2020

מפגש מקוון: "חירום בתוך חירום: חוק הקורונה במשקפי שלטון החוק, דמוקרטיה וזכויות אדם". מרכז מינרבה לזכויות האדם, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, 11.11.2020

התמודדות עם משבר הקורונה: ענין של משילות - וובינר לציון יום החירום הבינלאומי. מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום בשיתוף עם מרכז למינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. 13.10.2020

משבר הקורונה ואמון הציבור בשלטון בישראל - פנינה שרביט ברוך ומרדכי קרמניצר. מתוך פודקאסטרטגי 131, המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, 23.7.2020

כנס: קורונה ודמוקרטיה. המרכז למחקרי ביטחון לאומי (INSS) והמכון הישראלי לדמוקרטיה, 22 ביוני, 2020

הקורונה, השב׳כ והדמוקרטיה - דיון מקוון במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה (NSSC). עם דר' אבנר ברנע (NSSC) ועו"ד עמיר כהנא, מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית. 15.6.2020 (אין קישור להקלטה)

מגבלות על חופש הביטוי במרחב הדיגיטלי במשבר הקורונה. מרכז פדרמן לחקר הסייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים,  04/05/2020 - 17:00 18:30

דמוקרטיה בימי קורונה. וובינר בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה. 24.3.2020. ראו כאן הזמנה

שידור מבית המשפט העליון - דיון בעתירה נגד הרחבת סמכויות השב"כ בענין משבר הקורונה: בג"ץ 2109/20 עו"ד שחר בן מאיר נ' הממשלה; בג"ץ 2153/20 האגודה לזכויות האזרח נ' ראש הממשלה; בג"ץ 2141/20   עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' ראש הממשלה, בג"ץ 2187/20 ארגון העיתונאים בישראל נ' ראש הממשלה. 16.4.2020 

החלטת בג"צ בנושא כאן

ראו גם: בג"ץ ביטל את הצווים להגבלת השימוש בכלים דיגיטליים למעקב אחר אזרחים. דניאל דולב, חדשות וואלה, 24 במרץ 2020

ד"ר יואב מחוזאי: ישראל כמעט חדלה להשתמש בתקנות שעת חירום. עד הקורונה. הרצאה מקוונת במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון,  יום שני, 13.4.2020

INSS- דיון בשידור חי: קורונה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה, 12.3.2020

שידורים חיים של הרצאות בדף הפייסבוק של המדרשה להשתלמות עורכי דין