התוכן העיקרי

הודעת התראה

Muchanut-logo

הרצאות סמינריוניות במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום
תכנית מעודכנת - סמסטר ב, תשע"ח

יום שלישי, 24.4.2018 בשעה  14:00
מהו חוסן? איך מודדים זאת? ולמה זה חשוב?
פרופ' שאול קמחי, המכללה האקדמית תל-חי (קבוצת  רווחה ועבודה סוציאלית)

יום שלישי, 8.5.2018 בשעה  14:00
Big Data Challenges in Detecting Uncertain Events in Intelligence and Security Informatics
פרופ' אביגדור גל, הטכניון (קבוצת הנדסה, טכנולוגיה ותכנון)

יום שלישי, 22.5.2018 בשעה  14:00
Making Hong Kong a Resilient City

Prof. Timothy Sim (The Hong Kong Potytechnic University)
ההרצאה בשיתוף עם בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה

יום שלישי, 12.6.2018 בשעה  14:00
מודל מעש"ה – מודל להגשת סיוע ראשוני רגשי במצבי מצוקה וחירום
דר' משה פרחי, המכללה האקדמית תל-חי (קבוצת  רווחה ועבודה סוציאלית)

ההרצאות יתקיימו במרכז הנמצא בחדר 1013, קומת הכניסה של בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה (ראו מפה)

ההרצאות יוקלטו וישודרו ב  YouTube

ההשתתפות ללא תשלום, אך נודה אם תודיעו על השתתפותכם כדי שנוכל להתארגן :This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Partners logos

בתמיכת: משרד המדע והטכנולוגיה והרשות הלאומית לחירום (רח"ל) במשרד הביטחון