התוכן העיקרי

הודעת התראה

Strip-Amonia

סיכונים באזורים צפופי אוכלוסיה -

מקרה מבחן: סגירת מכל האמוניה במפרץ חיפה

יום רביעי, 29.11.2017 בין השעות 09:00-14:00

מצפור עופר, מגדל אשכול

אוניברסיטת חיפה

בחודש ספטמבר 2017, לאחר מאבק ציבורי ובעקבות פסיקות של בתי המשפט,רוקן ונסגר מכל האמוניה אשר פעל ללא רשיון כ-30 שנה במפרץ חיפה. סגירת המכל נתפסת כהצלחה של הציבור, אשר רואה בו מתקן המסכן את חייהם של תושבי האזור.

התנהלות הגורמים השונים המעורבים בסגירת מכלי האמוניה במהלך השנים מעוררת סוגיות מרתקות בכל הנוגע למניעת מצבי קיצון, או לפחות בהקטנת הסיכון להתרחשותם, סוגיות שהינן רלוונטיות גם למתקנים אחרים העלולים לסכן את חיי או בריאות הציבור.

יום העיון בחן את הזירה המשפטית והציבורית בה התקבלו ההחלטות: מי ה"שחקנים" שהיו ועודם מעורבים בתהליך, מה השפיע על שיקול דעתם, כיצד השפיע כל אחד על התהליך, וכן כיצד רצוי שהחלטות דומות יתקבלו בעתיד.

ביום העיון ישתתפו דוברים מהרשויות, בית המשפט, התעשיינים, התקשורת, החברה האזרחית והאקדמיה.

ריכוז והנחייה   : עו"ד אהוד קרמר, חבר בפורום הממונים על העמדת מידע לציבור של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים

ארגון            : ד"ר מיכל בן גל, פרופ' דבורה שמואלי, מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

סדר היום 

09:00

התכנסות, כיבוד קל

09:15 – 09:25

דברי פתיחה - פרופ' עלי זלצברגר, מרכז מינרווה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

**********************************************************************************************************

09:25 – 09:45

הרשות המקומית ואינטרס התושבים

עו"ד ימית קליין - יועצת משפטית, עיריית חיפה

09:45 – 10:05 

תפקיד המשרד להגנת הסביבה בהפחתת פוטנציאל סיכון מאזורי תעשייה

ד"ר יוסי ענבר יועץ סביבתי, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה לשעבר

10:05 – 10:25

החברה האזרחית - תפקידן של עמותות המגזר השלישי במאבק הסביבתי

מאיה יעקבס - מנכ"ל עמותת צלול

10:25 – 10:45

יחסי הגומלין בין הרגולטור ובית המשפט

פרופ' דן ביין,  (שופט בדימוס)

10:45 – 11:00

הפסקה

11:00–  11:20

ניתוח וניהול סיכונים מחומרים מסוכנים - האמוניה כדוגמה

סיגלית שחר- מרצה בתוכנית לתואר שני בניהול מצבי אסון וסמנכ"לית תעשיה, חברת הזמט

למצגת ההרצאה

11:20–  11:40

האקדמיה: מגדל שן או מגדל אור?   

פרופ' אהוד קינן - הפקולטה לכימיה בטכניון (ראש הוועדה שמונתה מטעם העירייה)

11:40–  12:00

תפקיד המומחים

ירון חנן- מומחה לניהול סיכונים, מרכז צוות המומחים לגיבוש מתווה חדש למשק האמוניה

12:00–  12:15

הפסקה וכיבוד קל

12:15–  12:35

יחסי תעשייה חברה - מכל  האמוניה כמקרה בוחן

ניר קנטור - התאחדות התעשיינים

למצגת ההרצאה

12:35 – 12:55

לקחים ציבוריים ומשפטיים בפרשת האמוניה

נעה שפיגל - כתבת הארץ

12:55 – 13:15

צריך לקיים - הלקח הנלמד: כיצד לנהל קונפליקט סביבתי בגישת הקיימות

פרופ' עדי וולפסון -  SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

למצגת ההרצאה

13:15 – 14:00

שיח פתוח עם הקהל

שאלות ותשובות מהדוברים, בהנחיית פרופ' דבורה שמואלי

 

 

חומרים נוספים: 

החלטות בית המשפט העליון:

רע"פ  2841/17 חיפה כימיקלים בע"מ נ' עיריית חיפה ואח', החלטתו של כב' השופט מלצר מיום 28.5.2017  ופסק הדין מיום 27.7.2017

החלטת בית המשפט המחוזי:

עפ"א 32954-02-17 חיפה כימקלים בע"מ נ' עיריית חיפה ואח', פסק דינה של השופטת תמר שרון-נתנאל מיום 1.3.2017

החלטת בית משפט השלום:

 בש (חי') 191/17 עיריית חיפה נ' חיפה כימיקלים בע"מ, החלטתה של כב' השופטת ג'אדה בסול מיום 12.02.17

אילנה קוריאל  YNET: משבר האמוניה: הממשלה תקדם חקיקה שתעקוף את עיריית חיפה 6.8.2017

ברוך קרא ואיתי רום, "המקור", ערוץ 10: הדוח, העירייה, השרה והמל"ל: מאחורי הקלעים של פרשת האמוניה. 23.11.2017

20171129Amonia-092519 20171129Amonia-120120 20171129Amonia-135751
20171129Amonia103140 20171129Amonia120156 20171129Amonia093116
20171129Amonia-141248 20171129Amonia-140156 20171129Amonia-135901