התוכן העיקרי

הודעת התראה

Rule of Law related:

States of Emergencies in Response to the COVID-19 Pandemic -  Data about measures taken by states. Center for Civil and Political Rights

COVID-19 Civic Freedom Tracker. by INCL (International Center for Not for Profit La) and ENCL (European Center for Not for Profit Law)

The Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT). Hale, Thomas, Sam Webster, Anna Petherick, Toby Phillips, and Beatriz Kira (2020). Blavatnik School of Government.

COVID-DEM - a database with information on how States responses to the novel coronavirus (COVID-19) are impacting on democratic governance.

Compatative COVID Law - a website monitoring legal tools adopted at the comparative level to face the COVID-19 emergency and gathering comments and analysis on this topic

Special Analysis: Explicit press protections in state and territorial emergency laws. The Reporters Committee for Freedom of the Press, April 16, 2020

תקנות שעת חירום, הוראות שעה וצוים בפרסומי הרשומות באתר משרד המשפטים

ראו גם צווי קורונה באתר נבו, וריכוז תקנות שעת חירום באתר האגודה לזכויות האזרח

Other datasites:

Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) - DRR and COVID-19

COVID-19 Health System Response Monitor (HSRM). WHO Regional Office for Europe, the European Commission, and the European Observatory on Health Systems and Policies

The World Pandemic Research Network (WPRN)- www.wprn.org

Evidenceaid COVID-19 collection

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)

The National Academies of Sciences Engineering and Medicine Newsroom

Coronavirus resources page on Evidence Aid

Publishers suggesting free access to Coronavirus papers

The Coronavirus Pandemic: Addressing Weaknesses in the Medical Supply Chain. Harvard T.H. Chan School of Public Health forum. April 7, 2020

 

Back to Main Coronavirus and the Lule of Law page