התוכן העיקרי

הודעת התראה

המדינה דורשת ממפעלים בעלי סיכון גבוה להתמגן מפני מתקפות סייבר קטלניות. יובל אזולאי, גלובס, 16.5.2018

גליון חדש של כתב העת סייבר, מודיעין וביטחון רואה אור ב INSS. כרך 1, גליון 2, יוני 2017

רשות הסייבר בלמה "מתקפת סייבר חריגה בהיקפה", התוקפים - האקרים איראנים. דה-מרקר, 24 באפריל 2017

חוק בטחון הסייבר החדש בסין: מאפיינים והשלכות. דורון אלה וישראל כנר, INSS, מבט על, גיליון 912, 2 באפריל 2017

התארגנות ישראל להגנה בסייבר: תמונת מצב ומשמעויות. שמואל אבן, דוד סימן טוב וגבי סיבוני, INSS, מבט על, גיליון 856, 18 בספטמבר 2016

תוקן החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016. התיקון מסמיך את ראש הממשלה להורות כי הגורם המנחה לעניין כלל הנושאים הקשורים בהגנת הסייבר, בגופים אשר להם מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שניה ושלישית: האחריות על הגנת הסייבר של מרבית המערכות הממוחשבות החיוניות תועבר משב"כ לרשות הסייבר הלאומית. הודעות הכנסת, 1.8.2016 

ראו גם: 

ברשות עצמו. נתניהו העביר את אבטחת המידע של הגופים הרגישים במדינה לידי רשות הסייבר שבאחריותו. נחמה דואק, ידיעות אחרונות, 05.08.2016

 

קווים מנחים לאסטרטגיה לאומית במרחב הסייבר. גבי סיבוני ועופר אסף, מבט על, המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS),  4 לנובמבר 2015

משמעויותיה של הקמת זרוע סייבר בצה"ל. מאיר אלרן וגבי סיבוני, המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מבט על, גיליון 719, 7 ביולי 2015

ידלין : בלוחמת סייבר, מדינה צריכה לתקוף, לא רק להתגונן. בוועידה על בטחון סייבר בוושינגטון, אמר ראש אמ"ן לשעבר: "בניית חומות סביב נכסים אסטרטגיים – אינה מספיקה" . רן דגוני, גלובס, 29.04.2015