התוכן העיקרי

הודעת התראה

Michal Saliternik-1 ד"ר מיכל סליטרניק היתה עמיתת בתר-דוקטורט במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בשנים 2014-2015. במקביל היא שימשה גם כעמיתת בתר-דוקטורט במכון טרומן לחקר השלום באוניברסיטה העברית. ד"ר סליטרניק השלימה את לימודי הדוקטורט שלה במסלול הישיר לדוקטורט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בשנת 2014. עבודת הדוקטורט שלה, שנכתבה תחת הנחייתו של פרופ' איל בנבנישתי, עוסקת ברגולציה בינלאומית של תהליכי והסכמי שלום. טרם הצטרפותה למרכז מינרבה היא שמשה כעמיתת מחקר בתכנית האוזר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת ניו-יורק.

תחומי העניין המרכזיים של ד"ר סליטרניק הם משפט בינלאומי, משפט חוקתי, משפט מינהלי, ניתוח כלכלי של משפט ציבורי, תיאוריה פוליטית, תורת המשא ומתן, יישוב סכסוכים, ותהליכי מעבר פוליטיים. פרויקט המחקר שלה במרכז מינרבה מתמקד בחובות של גורמים בינלאומיים שמסייעים למדינות להיחלץ ממצבי משבר כלכליים, סביבתיים, ופוליטיים. בין פרסומיה:

“Reducing the Price of Peace: The Human Rights Responsibilities of Third Party Facilitators”, 47 Vanderbilt Journal of Transnational Law (forthcoming 2015); “The Treatment of Occupation Legislation by Courts in Liberated Territories” (with Eyal Benvenisti), in Edda Kristjánsdóttir, Andre Nollkaemper and Cedric Ryngaert (eds.),International Law in Domestic Courts: Rule of Law Reform in Post-Conflict States (2012).