התוכן העיקרי

הודעת התראה

Suha

סוהא ג'ובראן-בלאן היתה עמיתת בתר דוקטורט במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בפקולטה למשפטים והחוג לגיאוגפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה בין השנים 2014-2016. במחקרה היא עוסקת בנקודת המפגש בין משברים כלכליים ובין אמנות להגנה על משקיעים זרים. סוהא גם מלמדת קורס בבוררות השקעות בינ"ל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטורט שלה הוגשה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, בהנחייתו של פרופ' אייל בנבנישתי בשנת 2015. לסוהא תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות) מאוניברסיטת חיפה ותואר שני (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל-אביב. מחקרה בדוקטורט עסק בהנמקה המשפטית של פסקי בוררות בדיני השקעות בינ"ל, וממפה דפוסים שונים של הנמקה משפטית, בהתאם להבניות המוסדיות של פורום ההתדיינות.

בשנה"ל תשע"ב קיבלה סוהא את מלגת המועצה להשכלה גבוהה לדוקטורנטים בני מיעוטים, ובמהלך לימודיה לתואר שני קיבלה מלגת הצטיינות מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, ומלגה ממכון צגלה לסטודנטים מצטיינים בתואר שני. סוהא השלימה את עבודת הדוקטורט בשנת 2015. בתקופת לימודי הדוקטורט היא אירגנה סדנת קריאה לתלמידי המחקר בפקולטה למשפטים בתיאוריה של המשפט, וחברה בפורום "משפט, תאגידים, והמרחב הטרנס-לאומי" בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן, בשנה"ל תש"ע ריכזה את הקורס "גישות תיאוריטיות במשפט" לתלמידי המסלול העיוני לתואר שני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.