התוכן העיקרי

הודעת התראה

Ronnen Ben Arie 1רונן בן-אריה הוא עמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון. רונן היה עמית מחקר לפוסט דוקטורט במרכז בשנים 2018-20. במחקרו במרכז, רונן עסק בעיר חיפה לאחר מלחמת 1948 ולמד מהמקרה של חיפה על יכולות ההמשכיות וההתאוששות של ערים לאחר מצב של מלחמה. קודם לכן, רונן היה חוקר פוסט-דוקטורנט ב- 'PECLAB – מעבדה למחקר תכנון, סביבה, קהילה' במחלקה לגאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת ת"א, והוא מלמד בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. 
עבודת הדוקטורט שלו עסקה במושגים של התנגדות במחשבה הפוליטית של ז'יל דלז ומישל פוקו, כבסיס למחשבה אודות אפשרויות לשינוי של סדר פוליטי וחברתי (מחלקה לממשל ורעיון מדיני, אוניברסיטת חיפה).

רונן הוא בעל תואר B.Arch מהמחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, ותואר שני ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת ת"א. תחומי המחקר שלו כוללים ביטויים מרחביים של כוח; מרחבים עירוניים מעורבים ומשותפים; וקולוניאליזם התיישבותי בישראל-פלסטין. לאחרונה התפרסם ספרו המשותף עם מרסלו סבירסקי:

From Shared Life to Co-Resistance in Historic Palestine (Rowman and Littlefield International, 2017).

רונן פעיל גם בארגונים שונים, בעיקר בנושאים הקשורים לתכנון מרחבי וזכויות אדם.

הרצאה מוקלטת (באנגלית): City at war: the state of emergency as a constituent moment