התוכן העיקרי

הודעת התראה

Oren Shlomo 1אורן שלמה היה עמית פוסט-דוקטורט במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון בשנים 2019-2020. מחקריו של אורן עוסקים בגיאוגרפיה ואקולוגיה פוליטית של ערים ואזורים מטרופולינים ומתמקדים בממשל ומדיניות פיתוח של תשתיות ושירותים עירוניים. מחקר הדוקטורט של אורן על שינויים בהסדרי הניהול והשליטה בתשתיות ושירותים עירוניים במזרח ירושלים הושלם ב-2016 באוניברסיטת בן גוריון וזכה בפרס עבודת הדוקטורט הטובה לשנת 2016 מטעם האגודה הישראלית למדע המדינה. לאחר סיום הדוקטורט אורן זכה במלגת פולברייט והמשיך את מחקרו על ירושלים באוניברסיטת הרווארד. לאחר חזרתו ארצה שימש עמית פוסט-דוקטורט בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי שבהרצליה שבו השתלב במחקר אודות מדיניות סביבתית וניהול תשתיות במטרופולין תל אביב. אורן הוא עורך-שותף של הספר "ערי המחר: תכנון צדק וקיימות היום" בהוצאת הקיבוץ המאוחד (2014), ומאמריו התפרסמו בכתבי-עת אקדמיים מובילים.

 הרצאה מוקלטת:

From Contested Sovereignty to Urban Politics: Palestinian Rights-Claiming and 'Accessing the State' in post-Oslo East Jerusalem