התוכן העיקרי

הודעת התראה

Rottem Rosenberg Rubins

רתם רוזנברג רובינס היא עמיתת בתר דוקטורט במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. תחום התמחותה הוא משפט פלילי, בדגש על יחסי הגומלין שבין המשפט הפלילי להגירה ואזרחות. מחקרה במרכז מינרבה עוסק בחקיקה למניעת טרור ובפרט ביחסים המשתנים בין ישראל לרשות הפלסטינית בראי חוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016. המחקר בוחן כיצד האיזון החדש בין אמצעי חירום לבין אמצעים מתחום המשפט הפלילי הקונבנציונאלי, שהושג במסגרת החקיקה, משפיע על מעמדם האזרחי של הפלסטינים תושבי השטחים הכבושים ועל משטר האזרחות הישראלי.

לרתם תואר ראשון (בהצטיינות), שני (בהצטיינות יתרה) ושלישי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2018 – 2019 הייתה מלגאית מרכז חשין לפוסט דוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. בנוסף, רתם מכהנת כמרכזת הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן, בראשות השופט (בדימ') פרופ' יורם דנציגר, ולימדה באוניברסיטת תל אביב קורס העוסק בתיקון הרשעות שווא בישראל ובעולם. מאמרים שכתבה בנושא תיקון הרשעות שווא בישראל פורסמו במספר כתבי עת וצוטטו בפסיקת בית המשפט העליון, ומאמר המבוסס על עבודת הדוקטורט שלה התפרסם לאחרונה בכתב העת New Criminal Law Review.