התוכן העיקרי

הודעת התראה

Wattad 1פרופ' מוחמד ותד (LL.B., LL.M., JSD) הוא פרופסור חבר ודיקאן בית-הספר למשפטים במכללה האקדמית צפת; חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל-אביב; ועמית מחקר במרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון של אוניברסיטת חיפה. הוא משמש מרצה מן החוץ בפקולטות ובבתי-ספר למשפטים נוספים בישראל ובחו״ל, ובשנים 2014-2016 שימש פרופסור אורח בבית-הספר למשפטים ובמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת קליפורניה, קמפוס אירוויין, שבארצות-הברית.
עיקר מחקריו של פרופ׳ ותד עוסקים בהיבטים ההשוואתיים והבינלאומיים של המשפט הפלילי, ההיבטים ההשוואתיים של המשפט החוקתי, משפט בינלאומי, דיני מלחמה, דיני עינויים, דיני טרור, אתיקה מקצועית, בריאות ומשפט, ויחסי הגומלין בין המשפט לבין מדעי המדינה, במיוחד בנוגע לעצמאות הרשות השופטת, לעיקרון שלטון החוק וכן לסוגיות נוספות הנוגעות למיעוט הערבי בישראל.
פרופ' ותד הוא בוגר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, לרבות לימודים באוניברסיטת אוקספורד שבאנגליה (במסגרת תכנית ללימודי משפט השוואתי ובינלאומי). בנוסף, הוא השלים לימודים אקדמיים גבוהים בתחום המשפט באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת קולומביה בארה"ב, מרכז מאנק ליחסים גלובאליים ולמדיניות ציבורית ואוניברסיטת טורונטו בקנדה, מכון מאקס-פלאנק בגרמניה, והמוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי באיטליה. את כל תאריו סיים פרופ' ותד בהצטיינות. לצד לימודיו זכה פרופ' ותד בפרסי הצטיינות שונים ובמענקי מחקר יוקרתיים מגוונים, בין היתר מלגת פולברייט, מלגת הלברט, מלגת מינרבה, מלגת הומבולט ומלגת מעו"ף המוענקת לאקדמיים ערבים ישראלים מצטיינים מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
פרופ׳ ותד הוא זוכה פרס צלטנר היוקרתי לחוקר צעיר בתחום המשפט לשנת 2020, מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, תנועת רוטרי וקרן צלטנר. בנוסף, הוא זוכה פרס החוקר הצעיר היוקרתי בתחום לימודי ישראל (בתחום המשפט) לשנת 2015, מטעם האגודה ללימודי ישראל. יתירה מזו, בשנים 2007 ו- 2008 זכה פרופ׳ ותד בפרס הטוען הטוב ביותר בתחום המשפט הפלילי הבינלאומי, מטעם המוסד הבינלאומי ללימודי משפט פלילי בינלאומי. בנוסף, בשנים 2014 ו- 2018, פרופ׳ ותד זכה בפרס ״המרצה המצטיין״ מטעם המכללה האקדמית צפת.
בשנים 2003-2004 התמחה פרופ' ותד בבית-המשפט העליון תחת פיקוחה של כבוד השופטת דליה דורנר. בשנים 2010-2015 הוא שימש עורך הראשי של כתב העת הבינלאומי 'רפואה ומשפט', היוצא לאור מטעם הארגון העולמי לרפואה ומשפט. בשנים 2018-2021 הוא שימש עמית מחקר במרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה של אוניברסיטת חיפה. מאז שנת 2009 הוא משמש חבר מליאה וחבר נשיאות במועצת העיתונות בישראל, ומאז שנת 2020 הוא משמש חבר הנהלת המכון הישראלי לעיתונות ותקשורת.
פרופ׳ ותד עוסק בצורה נרחבת בענייני אתיקה מקצועית. בין היתר, הוא משמש סגן נשיא בית-הדין למשמעת של לשכת עורכי-הדין במחוז הצפון; יושב-ראש פורום האתיקה של תנועת רוטרי ישראל; וחבר בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל.
בנוסף, לפרופ׳ ותד מומחיות בהיסטוריה של ישראל ובסוגיות הנוגעות לדימוי עצמי ולזהות בחברות רב-תרבותיות. הוא כתב והרצה בצורה אינטנסיבית במקומות רבים בעולם על האתגרים החברתיים והפוליטיים ביחס למזרח התיכון ולישראל, לרבות היחסים בין אזרחי מדינת ישראל היהודים והערבים, וכן יחסי החוץ של מדינת ישראל עם מדינות ערב השכנות.
פרופ׳ ותד מילא וממשיך למלא תפקידים ציבוריים ומקצועיים רבים וחשובים, בין היתר, חבר לוועדה הציבורית הממליצה על מועמדים לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת, וכן חבר בוועדה הבוחנת של לשכת עורכי-הדין בישראל.
לצד כל אלה, פרופ' ותד עוסק בפעילות התנדבותית בקהילה ובחברה, בין היתר כרוטריון מאז שנת 2008 ועד היום. בשנת 2020-2021 שימש פרופ׳ ותד נשיא למועדון רוטרי סטלה מאריס-חיפה. פרופ׳ ותד הוא זוכה אות פול האריס היוקרתית מטעם קרן רוטרי העולמי על עשייתו ותרומתו לקהילה.