התוכן העיקרי

הודעת התראה

Gil Rothschild Elyassi pict 1גיל רוטשילד-אליאסי הוא עמית מחקר בתר-דוקטורט במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון. תחומי המחקר העיקריים של גיל הם אלימות ממסדית, משפט פלילי וענישה, ייצור ידע ופעולה בין עולמות ובתנאים של הפרדה ועליונות, והמפגש בין טכנולוגיה, משפט וחיים. עבודת המחקר של גיל היא טרנס-דיסציפלינרית והיא נשענת בעיקר על מחקר אתנוגרפי, היסטורי ושיתופי.
גיל השלים את מחקר הדוקטורט באוניברסיטת ברקלי בשנת 2021, לצד לימודי תעודה בתיאוריה ביקורתית. מחקר הדוקטורט של גיל בוחן פיקוח קהילתי/עונשי כמנגנון המופקד על ראיה, פעולה ותרגום בין עולמות מופרדים המתקיימים זה לצד זה בתנאים של עליונות גזעית ומעמדית. את תואר המוסמך עשה גיל באוניברסיטת ניו-יורק (כ-Hauser Global Scholar) ואת תואר הבוגר במשפטים והיסטוריה השלים באוניברסיטה העברית בירושלים.
לצד הוראה ומחקר, גיל פועל לתיעוד אלימות ממסדית גם בזירות לא אקדמיות, וכן שותף ליצירת רשתות תמיכה ומרחבים לדאגה ולטיפוח תקווה ופעולה.