התוכן העיקרי

הודעת התראה

 

Roee-Yftach-Naftali-1

 רועי יפתח נפתלי הוא עוזר מחקר במרכז. הוא סטודנט לתואר ראשון במשפטים ולתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית בשנה השנייה/שלישית באוניברסיטת חיפה. הוא חבר מערכת בכתב העת "משפט וממשל" ועובד במשרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור.