התוכן העיקרי

הודעת התראה

Ehud Segal-1אהוד סגל ריכז את נושא ההתמודדות עם רעידות אדמה במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון בין השנים 2014-2017. אהוד סיים את לימודי הדוקטורט בבית הספר פדרמן למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בשנת 2017. מחקרו עוסק בשינויי מדיניות מצטברים כאשר מקרי החקר הנם מתחומי מדיניות איכות אוויר ומדיניות בטיחות בדרכים בישראל. כמו כן, הוא שותף למחקר בנושא גיבוש חבילות מדיניות לחיזוק מבני מגורים בפריפריה כנגד נזקי רעש אדמה. אהוד הנו מנתח מדיניות עצמאי אשר הכין ניתוחי מדיניות במגוון תחומים, ביניהם ניהול משאבי אנוש בשירות הציבורי, איכות סביבה, בטיחות בדרכים וחינוך מתוקשב. אהוד סיים תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בהצטיינות.