התוכן העיקרי

הודעת התראה

IDI logo

Haifa Univ New color logo 3 languages 1

Minerva logo 1

 

"מדינה נורמלית שאינה נורמלית": העשור השמיני למצב החירום בישראל

30.06.2019 אוניברסיטת חיפה

מצפור עופר, מגדל אשכול קומה 30

מנחה ועורך הכנס: דר' נדב דגן, מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון

09:30-09:50: התכנסות

09:50-10:00: ברכות: פרופ' עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה

10:00-10:30: הרצאת פתיחה: דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון (בדימוס), נשיאת מועצת העיתונות.  לקישור להקלטה

10:30-12:20: חבר דיון ראשון –  המסגרת המשפטית למצב החירום ולסמכויות חירום בישראל

יו"ר – פרופ' מוחמד ותד, המכללה האקדמית צפת. לקישור להקלטה

דוברים:

פרופ' עלי זלצברגר, אוניברסיטת חיפה
אסדרת החירום בישראל ושלטון החוק בפרספקטיבה תאורטית והשוואתית. לקישור להקלטה

ד"ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, הקרייה האקדמית אונו
מצב החירום בישראל – בין הדין הפנימי למשפט הבינלאומי לקישור להקלטה

ד"ר סיגל שהב, המרכז האקדמי למשפט ועסקים
מודל החירום ומודל החקירה כאלטרנטיבה למודל הליברלי בדיון הפלילי ביטחוני בישראל. לקישור להקלטה

עו"ד לילה מרגלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה
תמצית העניין: על חומר חסוי ודוקטרינת ה"ג'יסט" במשטר החירום הישראלי. לקישור להקלטה

 לקישור להקלטת שאלות ותשובות בחבר דיון ראשון

12:20-13:10: ארוחת צהריים למשתתפי הכנס

 

13:10-15:00: חבר דיון שני – השלכות משטריות וחברתיות של מצב החירום המתמשך

יו"ר – פרופ' מיכל טמיר, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

דוברים:

פרופ' גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה
משפט וחברה במבחן של מצבי חירום מתמשכים. לקישור להקלטה

פרופ' מנחם הופנונג, האוניברסיטה העברית בירושלים
הפוליטיקה של השימוש בסמכויות חירום. לקישור להקלטה

ד"ר מאיה מארק, אוניברסיטת חיפה
תקנות ההגנה: השנים הראשונות לקישור להקלטה

מר אדם רז, קרן ברל כצנלסון
צנזורה ואשליית הדמוקרטיה - על ריסון המחקר והדיון הציבורי: מחשבות מנקודת מבט של קורבן משטר תקנות ההגנה לקישור להקלטה

גב' רני מנדלבאום וד"ר טליה מרגלית, אוניברסיטת תל אביב
תכנון במשבר: השפעת שיח המשבר הציבורי על עיצוב המרחב והדמוקרטיה התכנונית בישראל. לקישור להקלטה

 לקישור להקלטת שאלות ותשובות חבר דיון שני

15:00-15:20: הפסקה לקפה ועוגה

 

15:20-16:50: חבר דיון שלישי – מבט לעתיד: מצב החירום וסמכויות מיוחדות בישראל

יו"ר – ד"ר איתמר מן, אוניברסיטת חיפה

דוברים:

פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר-אילן
מצבי חירום. לקישור להקלטה

עו"ד אסף דרעי, המכללה למינהל ואוניברסיטת חיפה
חירום מאז ולתמיד? טיעון משפטי-פוליטי בזכות המשך מצב החירום בישראל. לקישור להקלטה

קישור להקלטת שאלות ותשובות בחבר דיון שלישי

16:50-17:20: הרצאת סיום: דורית ביניש, נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), נגידת האוניברסיטה הפתוחה. קישור להקלטה

לתכנית השולחן העגול ביום 26.6.2019 במכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים לחצו כאן

בחזרה לרקע לכנס לחצו כאן