התוכן העיקרי

הודעת התראה

IDI logo

Haifa Univ New color logo 3 languages 1

Minerva logo 1

"מדינה נורמלית שאינה נורמלית": העשור השמיני למצב החירום בישראל

26.6.2019  - המכון הישראלי לדמוקרטיה

30.06.2019 - מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה

מאז קום המדינה קיימת הכרזה מתמדת על מצב חירום, המוארכת מדי שנה על ידי הכנסת. ההכרזה הנוכחית מיום 16.7.2018 הייתה אמורה לעמוד בתוקפה עד יולי 2019. על רקע הבחירות הקרבות, הכריזה הכנסת ב-12.06.2019 על מצב חירום עד 12.10.2019.

להכרזה שתי השלכות עיקריות: ראשית, ההכרזה היא תנאי להפעלת סמכותה של הממשלה להתקין תקנות שעת חירום, שבכוחן לשנות חקיקה של הכנסת. שנית, ישנו מגוון חוקים שתוקפם מותנה בקיומה של הכרזה על מצב חירום – כגון החוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת-חירום, התש"י-1949, חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 ועוד.

בשנת 1999 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בדרישה לבטל את ההכרזה על מצב החירום, בטענה שהיא נעדרת הצדקה עניינית וגוררת פגיעה קשה בשלטון החוק ובזכויות האדם. העתירה, אשר נותרה תלויה ועומדת למעלה מעשור, הניבה עבודת מטה מקיפה בממשלה ובכנסת לניתוק הזיקה הקיימת בין דברי החקיקה השונים ובין ההכרזה. בשנת 2012 מחק בית המשפט את העתירה, תוך שהפציר במדינה להשלים את המלאכה. עם זאת הוא הדגיש כי ישראל היא "מדינה נורמאלית שאינה נורמאלית" ולכן האתגר יהיה ב"עיצוב מערכת חוק... המתמודדת עם הפן הנורמלי והפן הלא נורמלי כאחת".  

חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, אשר ביקש להחליף את סמכויות החירום למאבק בטרור בהסדר קבוע המתאים למדינה דמוקרטית, נחקק בין היתר על רקע תהליכים אלו. הדיונים בפרק בחוק, הבא לנתק את סמכות המעצר המינהלי מההכרזה על מצב חירום, עדיין בעיצומם. בד בבד לא ברור מתי, אם בכלל, תבוטל ההכרזה עצמה.

בעשור השמיני למצב החירום המוכרז בישראל ובחלוף עשרים שנה לעתירה לביטולו, יקיימו המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון באוניברסיטת חיפה שולחן עגול וכנס, אשר ידונו בהשלכות החברתיות והמשטריות של שגרת החירום שהשתרשה בישראל בעשורים האחרונים.

לדיון בשולחן העגול ביום 26.6.2019 במכון הישראלי לדמוקרטיה בירושלים לחצו כאן
קישור לאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה

לתכנית הכנס ביום 30.6.2019 באוניברסיטת חיפה - לחצו כאן